Back to All Events

Erev - Tisha B'Av

Minḥa/Ma’ariv/Megillat Eikhah at 8:30 pm

Fast Begins at 8:41 pm.

Later Event: August 1
Tisha B'Av